Vandsiden omfatter

(kun hvis aftapningshaner er monteret)  • Cirkulationspumpe på anlægssiden

  • Trykekspansion op til 18 L. Trevejsventil

  • Sikkerhedsventil til anlæg. Varme- varmvandsveksler

  • Assistance til fejlfinding og driftsstop

  • Udbedring af fejl

@

Tlf. 7557 2130 | Skartved Overgade 3 | 6091 Bjert